Facebook

Velkommen til visning i bygget!

Velkommen til visning søndag 29. mars kl. 13-14 i Trondheimsveien 113.

For å hindre spredning av Coronaviruset gjennomføres visningen individuelt.

Kontakt derfor megler på tlf. 416 50 270 eller 480 99 680 for å avtale tidspunkt innenfor ovennevnte visningstid.