Facebook

Velkommen til visning i bygget!

Onsdag 3. juni kl. 17-18 !

Av smittevernhensyn gjennomføres visningen
individuelt. Kontakt derfor megler for avtale om oppmøte innenfor visningstiden.

Tlf  megler:  416 50 270 eller 480 99 680